Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás společnost Krulich s.r.o., se sídlem Zápská 1862, 250 01 Brandýs nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 123590/MSPH Městský soud v Praze (dále jen jako „Krulich s.r.o.“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem Krulich s.r.o., osobou navštěvující webové stránky krulich.cz nebo  osobou v mailingové databázi Krulich s.r.o. a nebo jinak jednáte s Krulich s.r.o., je správcem Vašich osobních údajů Krulich s.r.o..

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Krulich s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese

Krulich s.r.o.
Zápská 1862
250 01 Brandýs nad Labem
Česká republika
Tel.: +420 723 463 321
E-mail: info@krulich.cz

3. Z jakého důvodu zpracovává Krulich s.r.o. moje osobní údaje?

Zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

4. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy.

Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU.

5. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

6. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
• Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

8. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

9. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

10. Dal jsem Krulich s.r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

11. Cookies a Google Analytics

Pro zajištění chodu stránek krulich.cz používáme cookies a napojení na Google Analytics. Cílem je vždy pouze efektivní a pro uživatele kvalitní provoz služeb. Data sbíraná o uživatelích pečlivě chráníme a neposkytujeme jiným stranám než je popsáno výše v tomto dokumentu.

Krulich s.r.o., Zápská 1862, 250 01 Brandýs n/L, Česká republika IČ 27877922, DIČ CZ27877922

Krulich-stavby-domu-k-blue